Regulamin

Regulamin sklepu internetowego megahz.com.pl

Dane przedsiębiorcy

1. Właścicielem sklepu internetowego Mega Hz jest:
Grzegorz Godek prowadzący działalność jako Firma Handlowa Mega Hz  Grzegorz Godek wpisana do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice pod numerem 11310.
Adres:
ul. Słowackiego 39
40-094 Katowice
NIP: 634-019-31-65
tel/fax 32 253 88 64
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako
podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw
wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i
przemysłowych.
5. Właściciel sklepu megahz.com.pl zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu
wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.
Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz
przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
• dostęp do sieci Internet
• adres poczty email
2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie
zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu
ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do
wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia
dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient
decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają
ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w
każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może
wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności
udostępnionej pod adresem http://www.sklep.megahz.com.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

II. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail ,
hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość
podania danych do faktury VAT.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków
specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na
stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu

• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom
trzecim.
6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony
internetowej konta.
7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez
uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

III. Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi
złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również
możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.
2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych.
3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
• wybór formy dostawy i płatności
• podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
• zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu
dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie
wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie
4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
• dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
• opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)
• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
• cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i
dostawy
• sposób płatności
• informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
• informacja o prawie do rękojmi
• w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni
6. Sklep zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w stanach magazynowych sklepu na skutek wyczerpania zapasów lub zakończenia produkcji.

 

IV. Formy płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w
następujących formach:
• przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe
• systemem płatności on-line PayU
• gotówką w sklepie lub "za pobraniem"
• systemem płatności Credite Agricole
• systemem płatności Santander
2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu
potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za
skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta
opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

V. Ceny i koszty przesyłki

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla
Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają
podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera
kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności
doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem
zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na
stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami
związanymi z realizacją umowy.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania
płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem
zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres
podany przez Klienta.

VI. Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy
• odbiór osobisty w siedzibie sklepu
• wysyłka firmą kurierską
• nadanie w paczkomacie
2. Termin dostawy to 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.
W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do
wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie
wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni
od pracy dostawy nie są realizowane.
4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną
formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie
jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi
warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
6. Towary dostarczane są na terenie Polski.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni
od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez
wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania
powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres sklepu Mega Hz
2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również
poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1
niniejszego rozdziału.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot
powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy
zwrócić na adres sklepu.

4. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu

14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru od Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez
Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie
świadczenia.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił
od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany
jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII. Prawo Konsumenta do rękojmi

1. Towary oferowane w Sklepie Mega Hz są fabrycznie nowe, wolne od wad i objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.
2. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za
niezgodność towaru z umową.
3. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową
powinna być przekazana m.in.
• wysyłanie wiadomość email na adres: sklep@megahz.com.pl

• listownie na adres sklepu

• dzwoniąc pod nr 32 253 88 64
4. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej
wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane
kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
5. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania
reklamacji wysłanej przez Klienta.
6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w
pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do
stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia
ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość
ceny całości dokonanej transakcji.
8. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail,
adres korespondencji.
9. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

IX. Pozostałe

1. Sklep dokłada wszelkich starań, by parametry produktu były zgodne ze specyfikacją producenta i stanem faktycznym. Producenci zastrzegają sobie jednak możliwość zmiany niektórych parametrów bez zapowiedzi. Niezgodność parametrów z podanymi w katalogu nie może być podstawą roszczeń w stosunku do sklepu internetowego Mega Hz
2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
3. Regulamin jest dostępny pod adresem:  http://www.sklep.megahz.com.pl/webpage/regulamin.html
4. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz
dokonania wydruku dokumentu.
3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim
poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach
Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub
zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków
przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie
zmian lub modyfikacji.
4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów
korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
5. Dzięki współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A. możecie Państwo skorzystać z opcji płatności: Credit Agricole Raty:
  •          całkowicie online
  •          do max. kwoty 10 000 zł za zakupy
  •          bez zbędnych formalności
  •          spłatę możecie Państwo rozłożyć nawet na 36 miesięcy
  •        wysokość raty kredytu atę można sprawdzić przy wybranym produkcie lub po zakończonych zakupach – w koszyku.

 Mega Hz oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A.  jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.
6. Sklep Mega Hz jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470, polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę